DOGC

Informàtica DOGC Currículums Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica
DOGC Preparació proves Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, de 20.10.2012).
DOGC Currículums GES Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes