St: 1 Consorci BCN, 2 Barcelona Comarques, 3 Baix Llobregat, 4 Vallès Occidental, 5 Maresme-Vallès Oriental, 6 Catalunya Central, 17 Girona, 25 Lleida, 43 Tarragona, 44 Terres de l'Ebre

proc: nt: nomenament telemàtic, dif: adjudicacions de difícil cobertura, urg: adjudicacions de procediment d'urgència, dir: selecció per part dels directors