Departament d'Ensenyament:
Matrícula a educació d'adults
Termini: del 3 al 10 de setembre
RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d'Ensenyament.

Resolució ENS/771/2018. Quins nous requisits haurà de tenir el professorat que imparteix COMPETIC?

RESOLUCIÓ ENS/771/2018, de 16 d'abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament i s'estableix el període i el procediment d'acreditació d'aquest professorat en el cas que no tingui les titulacions requerides.

Proves d'accés a formació professional, arts plàstiques i disseny, i ensenyaments esportius
Termini d'inscripció: del 13 al 22 de març

Si vull presentar una programació d'adults a les oposicions. Què cal saber?
Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà

Educació d'Adults. Guia informativa

Europa (2006). Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per l'aprenentatge permanent (DOUE 30/12/2006) (2006/962/CE)


RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2013, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, i a les llengües estrangeres,
Xtec: Currículum educació d'adults

LES OPOSICIONS I LES PLACES D’ADULTS. 

Documents d'organització i gestió 2017-18

XTEC- Currículum i orientació educació adults


Guia educació d’adults 2017

Recull de normativa educació adults.

RESOLUCIÓ ENS/2322/2017, de 29 de setembre, per la qual s'autoritzen centres de formació de persones adultes públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2017-2018.

Convocada la Mesa Tècnica d'adults el 22 de juny
Resum Mesa sectorial 14/06/17. DOCUMENTS PER A L'ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ DELS CENTRES Documents referits als centres d'adults.
Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica
Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, de 20.10.2012).

Resolució 10/05/13, currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, aranès i a les llengües estrangeres, d'aplicació als centres de formació d'adults que depenen del Departament d'Ensenyament.
Petició de reunió urgent de Mesa Tècnica d'adults... del 31 de maig i encara SENSE RESPOSTA!

ORDRE EDU/18/2010, de 15 de gener, d'organització de les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys.