Mesa Sectorial (14/16 de juny): Documents per a l'organització i la gestió dels centres 

Dimecres 14 de juny de 2017:

Ordre del dia:

1.- Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial.

2.- Documents relatius a Formació Professional.

3.- Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults.

4.- Torn obert de paraules.

 

Divendres 16 de juny de 2017:

Ordre del dia:

1.- Documents relatius a personal docent, òrgans unipersonals de direcció i prevenció de riscos laborals

2.- Documents relatius a Educació Infantil i Primària.

3.- Altres documents. 

4.- Torn obert de paraules.

 

Número de visites avui: -