InformàticaResolució ENS/771/2018. Quins nous requisits haurà de tenir el professorat que imparteix COMPETIC?

RESOLUCIÓ ENS/771/2018, de 16 d'abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament i s'estableix el període i el procediment d'acreditació d'aquest professorat en el cas que no tingui les titulacions requerides.
Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica

ORDRE ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual s'estableix l'equivalència entre els certificats COMPETIC i els certificats ACTIC.

RESOLUCIÓ ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults.